Particularitats alimentàries durant l’adolescència

Una època difícil

L’adolescència és una etapa de grans canvis, tant pel que fa a la personalitat com a l’aparença física. Suposa un període de transició de la infància cap a l’edat adulta, on augmenta ràpidament la mida corporal, es desenvolupa la maduració sexual, s’evoluciona des del punt de vista psicològic i social, etc.

No hi ha dubte que l’alimentació de l’adolescent incideix directament en la seva salut i, sovint, l’actitud enfront els aliments reflexa les vivències dels nois i noies en aquesta etapa de la vida. La imatge corporal, per exemple, adquireix una transcendència que no existia fins aleshores i aquesta guarda una estreta relació amb l’autoestima. No s’ha d’oblidar que l’adolescent és fàcilment influenciable pels amics i els mitjans de comunicació.

L’excés de pes en l’adolescència

Actualment, l’alimentació dels nens i adolescents espanyols es caracteritza per ser massa calòrica i rica en greixos i sucres, a la vegada que existeix un consum insuficient de verdures, llegums, fruites i peix, i és freqüent l’omissió de l’esmorzar. En quant a l’activitat física, aquesta és mínima, doncs la majoria d’activitats giren entorn del televisor, l’ordinador i els videojocs (2).

Desequilibris alimentaris

En l’adolescència, és freqüent l’omissió d’àpats, menjar entre hores, el menjar ràpid, el consum de begudes ensucrades i alcohòliques, etc. la qual cosa pot donar lloc a problemes nutricionals, com dèficits de calci, ferro i fibra, excés de colesterol, etc. (3).  Òbviament, les carències nutricionals poden repercutir de manera negativa en el rendiment escolar, en les activitats esportives i d’oci i en la vida del jove en general. Per això, és molt important l’educació alimentària, per corregir idees equivocades entorn a l’alimentació i els ideals d’imatge corporal.

Com totes les persones, els adolescents requereixen un adequat equilibri entre el consum i la despesa d’energia, que els permetrà un creixement i desenvolupament òptims i aconseguir així la millor condició física. Aquesta és una etapa de la vida que requereix una aportació energètica elevada, per la qual cosa s’ha de prestar especial atenció a la distribució dels aliments al llarg del dia, evitant picar entre hores i prendre grans quantitats d’aliments en pocs àpats. És aconsellable realitzar 5 o 6 preses al dia, adaptades als horaris de les diferents activitats que es realitzen (4).

Referències bibliogràfiques

La utilidad de la actividad física y de los hábitos adecuados de nutrición como medio de prevención de la obesidad en niños y adolescentes
Documento de consenso de la Federación Española de Medicina del Deporte (FEMEDE). Separata de Archivos de Medicina del Deporte.
Septiembre-Octubre 2008;XXV(5):333-353. 2009.

Centre d'Ensenyament Superior de Nutrició i Dietètica. L'alimentació de l'adolescent: consells i receptes. Barcelona : Pòrtic 2009.

Actividad física y salud en la infancia y la adolescència. Guía para todas las personas que participan en su educación. Ministerio de Sanidad y Consumo. Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid, 2006

Valora aqueste article