Submitted by opentrends on Mon, 29/10/2018 - 16:00

L'IMC és un paràmetre molt fàcil de calcular ja que només necessitem conèixer el pes i l'alçada, i es realitza el mateix cálcul tant per a dones com per a homes. L'IMC el calculem mitjançant la següent fórmula: pes (kg) / talla2 (m).

Ideal weight image
El teu pes ideal
Disclaimer

* Et recordem que els valors aquí indicats relatius a l'IMC, són valors de referència d'acord al criteri i consens científic sobre el tema, però són generals, per la qual cosa hi poden haver diferències inter-individuals no recollides en els resultats. Per això, s'aconsella sempre l'opinió d'un expert, professional de la salut, com el Metge d'Atenció primària, per valorar i pautar les correctes mesures a seguir.